Skip to main content

Om Svensk Tillgångsutveckling

Så här startade det

Affärsidén till Svensk Tillgångsutveckling föddes år 2008 när grundaren Christian Thiel jobbade som affärsjurist på Mannheimer Swartling, då han upptäckte att hans klient hade stora volymer outnyttjade pantbrev i en fastighet som skulle säljas. Pantbreven hade aldrig diskuterats eller beaktats vid köpeskillingsberäkningen, och köparen var inte heller villig att betala för dem. Christians nyfikenhet och drivkraft att alltid generera maximalt värde till hans klienter gjorde att han undersökte vidare hur dessa outnyttjade pantbrev kunde användas mer effektivt.

Slutresultatet blev att både hans klient och dennes köpare fick ett extra kapitaltillskott, samt att en tredje part gjorde en besparing i sin finansieringsstruktur. Det blev en win-win-win, och startskottet för vad som kom att bli Svensk Tillgångsutveckling. Det startade med 10 kvadratmeter på ett kontorshotell och tusentals timmars slit för att förtjäna förtroendet hos företagsledningar på några av Sveriges största bolag, till att idag löpande hjälpa dessa och många andra verksamheter att använda sina tillgångar optimalt.

Vår unika spetskompetens kring pantbrev och dess mest effektiva utnyttjande skapar maximal affärsnytta för våra kunder

1 st

Transaktioner per 2022-12-31

Rådgivare kring finansiella säkerheter

Finansiering utvecklas och förändras över tid, givet både interna och externa förutsättningar. Svensk Tillgångsutveckling har sedan starten 2009 varit rådgivare kring finansiella säkerheter och återvunnit pantbrev för många svenska fastighetsägare, med en konstant strävan efter att skapa maximal affärsnytta för våra kunder. Vi jobbar med merparten av Sveriges största industri-, fastighets- och byggbolag, vilket är såväl börsnoterade som statliga bolag. Vår expertis kring pantbrev och kompetens i alla ekonomi-, finansierings- och juridikfrågor vidareutvecklas löpande, för att kunna realisera vår vision om att användning av säkerheter optimeras så samtliga uttagna pantbrev aldrig är outnyttjade.

Effektivt anpassad internstruktur

Sedan verksamhetens start har vi byggt upp ett omfattande strukturkapital med ett trettiotal fastigheter som gör det möjligt att genomföra våra affärer och transaktioner på ett effektivt samt förutsägbart sätt. Här präglar proaktivitet, långsiktighet och autenticitet alltifrån våra långsiktiga strategier till vårt dagliga arbete, genom ett starkt personligt engagemang. Svensk Tillgångsutveckling är en väl beprövad samarbetspartner till samtliga storbanker och jobbar med samma processer och system som dem, vilket bidrar till att vi kan genomföra våra uppdrag produktivt. Bolaget har nära relationer med direktuppkoppling till samtliga inskrivningsmyndigheter och vi har anpassat vårt arbetssätt för att på ett optimerat sätt möta deras handläggningsprocesser.

Över 35 st fastigheter

1 MSEK

Värdegenerering till våra kunder per 2022-12-31

Metoder som underlättar för kunden

Genom gedigen kompetens analyserar vi de finansiella förutsättningarna och dess relevanta säkerheter för de prioriterade bolagen i våra målgrupper. Tillsammans med kunden utvecklar vi insikter om möjligheter, tillför kunskap och bidrar med skräddarsydda lösningar. Vi ombesörjer hela processen från start till mål utifrån vårt standardiserade arbetssätt, där ert arbete endast omfattar några få möten och ett antal underskrifter.

 • 2021
     

  2021 - 

  Svensk Tillgångsutveckling lanserar ett nytt internt CRM- och projektverktyg för att öka skalbarheten ytterligare. Verksamheten taktar dubbelt så stora volymer som föregående år och hjälper allt fler bolag som finansierar sig på kapitalmarknaden.

 • 2020
     

  2020 - 

  Bolaget passerar 200 genomförda affärer sedan starten och stärker sin interna infrastruktur ytterligare genom att förvärva sin 30:e fastighet samtidigt som bolaget slår rekord i antal transaktioner och omsättning under ett enskilt år.

 • 2017
     

  2017 - 

  Svensk Tillgångsutveckling nådde fler än 100 genomförda affärer sedan starten, där kundportföljen innefattar merparten av Sveriges största industri-, fastighets och byggbolag – såväl börsnoterade som statliga bolag.

 • 2015
     

  2015 - 

  Bolaget tecknar avtal med ett av Nordens största energibolag avseende ett flerårigt försäljningssamarbete. Verksamheten växer med fler anställda och fastighetsbeståndet uppgår till ca 20 fastigheter.

 • 2013
     

  2013 - 

  Bolaget växer och etablerar ytterligare kontor, vilket innebär närvaro i både Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 5 fastigheter och bolaget varit involverade i transaktioner uppgående till ca 1 MDR.

 • 2009
     

  2009 - 

  Affärsidén föds av Christian Thiel som grundar Svensk Tillgångsutveckling AB i Göteborg och bolaget genomför sin första affär med ett av Sveriges största byggbolag.

 • Efter mer än 10 års erfarenhet är Svensk Tillgångsutveckling marknadens självklara partner för samtliga frågor rörande pantbrev

  Christian Thiel, Grundare