Skip to main content

Ledning

Vi vill hjälpa er att skapa den mest effektiva pantbrevsstrukturen

JONATHAN ESSELIN

VD
Profil

Vad är din bakgrund?
Som nyutexaminerad ekonom började jag 2015 som associate på Svensk Tillgångsutveckling. Sedan dess har jag jobbat inom flera funktioner på bolaget innefattande försäljning, ekonomi och transaktion, för att sedan 2018 axla rollen som VD. Svensk Tillgångsutveckling har varit en stor del av mitt liv redan från första dagen på jobbet, det är en fantastisk resa att få representera och vidareutveckla en så disruptiv produkt som vi erbjuder.

Vad är din drivkraft på Svensk Tillgångsutveckling?
Att få hjälpa många av Sveriges största, mest framgångsrika industribolag och fastighetsägare med lösningar som åstadkommer relevant men ofta okänd affärsnytta – det är oerhört tillfredsställande. Engagemang, nytänkande och proaktivitet genomsyrar hela vår verksamhet. Vi är väldigt stolta över det vi hittills åstadkommit även om det bara är början på en lång resa framåt för oss och våra kunder.

Vad gör du när du inte jobbar?
Sport och tävling har alltid varit en stor del av mitt liv och jag har hållit på med nästan samtliga sporter. Annars har jag ett stort intresse för att läsa för att utveckla min kompetens, resa och uppleva nya saker.

CHRISTIAN THIEL

Grundare och aktiv styrelseordförande
Profil

Vad är din bakgrund?
När jag arbetade som affärsjurist på Mannheimer Swartling 2008 upptäckte jag att min klient hade stora volymer outnyttjade pantbrev i en fastighet som skulle säljas. Pantbreven hade aldrig diskuterats eller beaktats vid köpeskillingsberäkningen, och köparen var inte heller villig att betala för dem. Min nyfikenhet och drivkraft att alltid generera maximalt värde till min klient gjorde att jag undersökte vidare hur dessa outnyttjade pantbrev kunde användas på ett bättre sätt. Slutresultatet blev att både min klient och dennes köpare fick ett extra kapitaltillskott samt att en tredje part gjorde en besparing i sin finansieringsstruktur. Det blev en win-win-win. Jag kände att det här är något jag måste bygga vidare på, så 2009 lämnade jag min anställning för att starta Svensk Tillgångsutveckling.

Vad är din drivkraft på Svensk Tillgångsutveckling?
Min drivkraft ligger i att ständigt utveckla mig och Svensk Tillgångsutveckling för att generera maximala värden åt våra kunder, och min nyfikenhet är lika stor idag som den var 2008. Resan startade med att ensam sitta på 10 kvadratmeter på ett kontorshotell och tusentals timmars slit senare har vi idag förtjänat förtroendet hos företagsledningar på några av Sveriges största bolag. Att vi löpande hjälper dessa och många andra bolag att återvinna samt använda sina tillgångar mer effektivt är något som jag är väldigt stolt över.

Vad gör du när du inte jobbar?
Förutom effektiva pantbrevsstrukturer så har jag ett stort intresse för svensk industri. Jag har haft förmånen att bygga upp ett globalt industribolag tillsammans med andra duktiga människor, där jag idag har förtroendeuppdrag och en strategisk roll. Affärer och bygga bolag kan minst sagt vara utmanande, men sällan så utmanande som att slå en golfboll precis som man vill hål efter hål. Det kommer jag nog aldrig att bemästra men jag njuter lika mycket ändå när man hinner vara på golfbanan och utbyta idéer med en golfkompis, och för någon sekund känna att man kan slå bollen som Stenson.

VILMA FLODIN

Marknadsansvarig
Profil

Vad är din bakgrund?
Sedan avslutade studier vid Handelshögskolan i Stockholm har jag samlat erfarenheter från flera branscher och verksamheter, där jag senast kommer från ett globalt varumärke inom FMCG. Mina marknadsföringsroller har varit av strategisk karaktär och en utgångspunkt för mig har alltid varit att jobba affärsdrivet med aktiviteter kopplade till tydliga mål.

Vad är din drivkraft på Svensk Tillgångsutveckling?
Komplexiteten i erbjudandet är något helt annat att marknadsföra än exempelvis en produkt som du fysiskt kan hålla i din hand. Det är väldigt motiverande att driva marknadsarbetet för det som Svensk Tillgångsutveckling erbjuder, som skapat sin egen marknad där allt handlar om värdegenerering och förtroende. Det är ett oerhört engagemang som investeras i varje kundrelation.

Vad gör du när du inte jobbar?
När jag inte jobbar så håller jag mig sysselsatt med en del träning. Jag testar också gärna nya recept i köket som allra helst slutar med 5-timmars middagar tillsammans med vänner och sällskapsspel. Frågar du min sambo blir kvällen trevligast när jag vinner…

PETER ALMSTRÖM

Senior Advisor
Profil

Vad är din bakgrund?
När systemet med statliga bostadslån upphörde 1 januari 1992 – mitt under rådande finanskris – ökade kraven på upplåningskompetens dramatiskt hos bostadsbolag och bostadsbyggare i Sverige. Med dessa marknadsförutsättningar som bas grundade jag rådgivningsföretaget AGL Structured Finance, som kom att bli marknadsledande i frågor kring upplåning och ränterisk under många år därefter. Vi kom att bygga långsiktiga kundrelationer med många kommunala bostadsbolag, och sedermera också börsnoterade fastighetsbolag, kraftbolag och andra bolag med stora lånebehov.

Jag har nu arbetat i drygt trettio år med ett ben i fastighetsmarknaden och ett i kapitalmarknaden, med periodvis olika fokus. Efter AGL-tiden har jag bland annat arbetat som köprådgivare på DTZ i stora fastighetstransaktioner, varit partner på Catella Corporate Finance med uppdrag som privatiseringen av Vasakronan, fem år som global portföljförvaltare av börsnoterade fastighetsaktier och flera år med digitalisering i fastighetsbranschen, ”Proptech”.

Vad är din drivkraft på Svensk Tillgångsutveckling?
Jag är som persontyp en rådgivare, inte mäklare. Jag är långsiktig och nyfiken med ett behov av att förstå vad som driver förändringar, det vill säga inte bara se vad som händer utan också varför. Det har hjälpt mig bygga en bred kunskap som jag idag använder i olika rådgivningsuppdrag. Ett av dessa är hos Svensk Tillgångsutveckling, där jag framför allt hjälper till med att utveckla deras affär hos kommuner och kommunala bostadsbolag. Drivkraften ligger i att tillgängliggöra den ofta okända affärsnytta som kommer med pantbrev för denna målgrupp.

Vad gör du när du inte jobbar?
Privat gillar jag ytterskärgård och utförsåkning, gärna utanför pisterna. Det är viktigt att komma bort från stan och se mycket himmel, berg och hav – det rensar huvudet och ger perspektiv på tillvaron.