Skip to main content

Optimal anskaffning, användning och avkastning på pantbrev

Vi har sedan 2009 hjälpt merparten av Sveriges största privata och statliga fastighets- och industribolag i fler än 250 transaktioner.

Vår unika spetskompetens kring pantbrev och dess mest effektiva utnyttjande skapar maximal affärsnytta för våra kunder

Svensk Tillgångsutveckling har sedan starten 2009 varit rådgivare kring finansiella säkerheter och återvunnit pantbrev för många svenska fastighetsägare, med en konstant strävan efter att skapa maximal affärsnytta för våra kunder.